Zásady ochrany osobních údajů

lis, 18 2023

Základní informace

Zásady ochrany osobních údajů provozované na internetové stránce masaze-jablonec.cz jsou závazný dokument, který stanovuje postupy a pravidla pro zacházení s osobními údaji uživatelů tohoto webu. Tyto zásady jsou řízeny právními předpisy České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Je naší povinností informovat vás o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny, a jaké máte možnosti ohledně jejich užívání a ochrany. Následující odstavce podrobně vysvětlují jednotlivé aspekty našeho přístupu k ochraně vašich osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány v případě, že se rozhodnete využívat služby naší webové stránky, například při objednávkách masáží, přihlašování k odběru novinek, vyplnění kontaktního formuláře nebo při komunikaci s naším týmem prostřednictvím e-mailu. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další informace nezbytné pro poskytnutí našich služeb. Vždy dbáme na to, aby bylo shromažďování údajů v souladu s platnými právními předpisy a abychom vás o shromažďování vhodně informovali.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu či aktualizaci, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Tyto práva můžete uplatnit kontaktováním vlastníka webu Lukáše Zíbrta na e-mailovou adresu [email protected] nebo korespondenčně na adrese Dům Slezskoostravské Porodnice, Janová 7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česká republika.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány za použití bezpečnostních technologií a opatření odpovídajících moderním standardům ochrany údajů. Zajišťujeme, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám a aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě. Opatření zabezpečení jsou průběžně aktualizována a jejich efektivita je pravidelně testována.

Kontaktní informace

V případě dotazů, požadavků nebo potřeby uplatnění vašich práv se můžete obrátit přímo na majitele webu Lukáše Zíbrta, který je odpovědný za ochranu a správu osobních údajů na této stránce. Kontaktní informace jsou uvedeny v horní části této stránky zásad ochrany osobních údajů. Budeme se snažit reagovat na vaše dotazy a požadavky v co nejkratší možné době.

© 2024. Všechna práva vyhrazena.