Ochrana osobních údajů

lis, 18 2023

Ochrana osobních údajů a její význam

V současném digitálním světě je ochrana osobních údajů klíčovým aspektem každého podnikání, které přichází do styku s osobními daty svých uživatelů či klientů. Masáže Jablonec si je vědoma důležitosti ochrany informací, které jsou nám svěřeny, a proto přistupujeme k jejich zpracování s maximální péčí a v souladu s nařízením GDPR a dalšími příslušnými zákonnými předpisy. Tento dokument je zaměřen na informování našich klientů o tom, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je chráníme a jaká práva mají uživatelé v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. V následujících odstavcích jsme pro vás připravili podrobné informace o našich postupech v této oblasti.

Sběr a použití osobních údajů

Při poskytování našich služeb se může stát, že požádáme klienty o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno, kontaktní informace, předvolby ohledně služeb a případně i další relevantní informace potřebné pro realizaci masáží. Tyto údaje využíváme primárně pro zajištění rezervací, komunikaci ohledně služeb, pro účely fakturace, jakož i pro zlepšení kvality našich služeb a personalizaci nabídky. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší důsledností a jsou používány pouze pro výše uvedené účely. Nikdy nejsou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu klienta a jsou chráněny přísnými bezpečnostními opatřeními.

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů

Zajištění bezpečnosti a ochrany poskytnutých osobních údajů je pro nás absolutní prioritou. Využíváme mnoho vrstev zabezpečení, včetně šifrování dat, přístupu k systémům na základě oprávnění a pravidelných bezpečnostních auditů, abychom zajistili, že údaje našich klientů zůstávají chráněny a v bezpečí. Klienti mají rovněž právo kdykoliv požádat o přístup k jejich osobním údajům, požádat o jejich opravu, nebo vznést námitku proti zpracování údajů, a to buď písemně na adresu poskytovatele nebo elektronicky přes e-mail [email protected].

Práva subjektů údajů

Každý klient má právo na informace týkající se zpracování jeho osobních údajů, na přístup k těmto údajům, právo na opravu, smazání a omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na neautomatizované individuální rozhodování. Pro uplatnění těchto práv nebo při jakýchkoli dotazích ohledně zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na vlastníka webu, kterým je pan Lukáš Zíbrt, na adrese: Dům Slezskoostravské Porodnice, Janová 7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česká republika.

Kontaktní informace

  • Provozovatel: Lukáš Zíbrt
  • Adresa: Dům Slezskoostravské Porodnice, Janová 7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

© 2024. Všechna práva vyhrazena.