Příspěvky podle kategorií: Ochrana soukromí

Stránka Ochrana osobních údajů informuje o přístupech a opatřeních, která Masáže Jablonec dodržují v souvislosti s ochranou osobních dat svých klientů. Zahrnuje informace o sběru, využití, zabezpečení dat a právech subjektů údajů.

Více

© 2024. Všechna práva vyhrazena.